Close this window

เสียดังในห้องโดยสารแก้ไม่หาย
เจอแล้วตัวปัญหาที่ทำให้เกิดเสียงดัง และซ่อมไม่หาย ทั้งที่เลี่ยน โชคอัพ ลูหมากทั้งชุด เปลี่ยนแรค เปล๊่ยนยางแท่นเครื่อง เปลี่ยนกันเซ
ปัญหาคือ
การออกแบบยางแท่นเครื่องตัวกันเซผิดพลาด จากการที่สลักทั้งสองตัวมีขนาดเล็กกว่ารูของยางกันเครื่องเซ ซึ่งรูที่ตัวกันเซโตกว่าสลัก 0.5 มม ทั้งสองตัว ในขณะที่ยางกันเซเป็นของใหม่จะแข็งแรงกว่า แต่เมื่อเสื่อมลงจะพบว่าเครื่องเซไปมาได้ มีเสียงเดียวกันกับในห้องเครื่องคือ ก๊อกๆๆๆๆ เมื่อเพิ่มปลอกในยางกันเซให้แน่น เสียงดังกล่าวหายแน่นอน ไม่ใช่ โชค เสีย ลูกหมาเสีย แรคเสีย หรืออื่นๆ
เกิดจากผู้ออกแบบใช้ระยะเผื่อมากเกินไป
โดย: dr. jack wong   วันที่: 10 Oct 2019 - 11:11
ร่วมแสดงความคิดเห็นที่นี่
ข้อความ :
รหัสภาพ :
ผู้เขียน : อีเมล์ :
แนบไฟล์ :
ไฟล์รูปต้องเป็น .JPG หรือ .GIF เท่านั้น และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 100 KBytes
ไฟล์เสียงต้องเป็น .MP3 / .WMA / .MID เท่านั้น และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 100 KBytes
BETA ไฟลวีดีโอต้องเป็น .FLV หรือ .MP4 (h264) เท่านั้น และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 100 KB

รหัสภาพ ประกอบด้วยตัวเลข 0-9 และ a-z (ตัวเล็ก) จำนวน 6 หลัก ใช้สำหรับยืนยันความต้องการโพส โปรดใส่ด้วยความระมัดระวัง หากใส่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องการโพสจะหายไปด้วย ดังนั้นหากไม่แน่ใจ กรุณา Copy ข้อความในกระทู้ หรือ ความคิดเห็นที่ตอบ เก็บไว้ก่อนโพสด้วย