Close this window

ต่อยังไงครับเพาร์เวอร์
ต่อแล้วไฟไม่เข้าครับ
โดย: nija   วันที่: 15 Apr 2013 - 21:44


 ความคิดเห็นที่: 1 / 12 : 775222
โดย: nija
มันทีสามสายน่ะครับ
มีสายบวก
สายลบ
แล้วก็สายgndสายนี้ละครับผมต้องต่อที่นัย
เพราะต้อนนี้ไม่ใด้ต่อไฟมันถึงไม่เข้าเครื่องใช่ไหมครับ
วันที่: 15 Apr 13 - 21:48

 ความคิดเห็นที่: 2 / 12 : 775265
โดย: ลองดูนะ
ปกติแล้วมันจะเป็นสายบวก2เส้น ลบ 1 เส้นนะครับ
จะมีอยู่สายนึงเป็นสายรีโมทหรือสายฟ้า มันจะต่อไปที่ฟร้อนอีกทีคือเมื่อเปิดฟร้อนท์ ไฟก็จะเข้า และสายบวกอีกเส้นนึงก็ยิงตรงไปต่อตรงที่แบตเตอรี่เลยครับ
ยังไงก็ลองดูนะครับ
วันที่: 16 Apr 13 - 11:33

 ความคิดเห็นที่: 3 / 12 : 775266
โดย: ลองดูนะ
+เข้าที่แบต
REM เข้าที่ฟร้อน นี่ก็+เช่นกัน
GND นี่ลงกราวด์ครับ
วันที่: 16 Apr 13 - 11:37

 ความคิดเห็นที่: 4 / 12 : 775285
โดย: nija
แล้วสายที่เขียนว่าANTละครับ
วันที่: 16 Apr 13 - 15:17

 ความคิดเห็นที่: 5 / 12 : 775295
โดย: งุงิ
กราว ลงตัวถัง
วันที่: 16 Apr 13 - 19:10

 ความคิดเห็นที่: 6 / 12 : 775296
โดย: งุงิ
Ant แอ๊น มด
วันที่: 16 Apr 13 - 19:11

 ความคิดเห็นที่: 7 / 12 : 775298
โดย: วิตต์
ANTมาจาก Antenna มั้งครับ
วันที่: 16 Apr 13 - 20:08

 ความคิดเห็นที่: 8 / 12 : 775302
โดย: ลองดูนะ
ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ที่เพาเวอร์ผมไม่มี
และถ้าจำไม่ผิด ANT มันน่าจะเป็นสาย + นะครับ (อันนี้ผมดูจากตูดจอทีวีในรถนะครับ) ได้ผลหรือต่อติดแล้ว บอกกันมั่งนะครับ
วันที่: 16 Apr 13 - 20:18

 ความคิดเห็นที่: 9 / 12 : 775307
โดย: งุงิ
เครื่องเลนCD/TAPEระบบดิจิตอลบางตัวอาจมีทั้ง REMOTE และAUTOANT ครับระวังตอผิด

AUTO ANT ทําหนาที่คลายREMOTE แตไฟจะออกมาเฉพาะเราเปิดวิทยุเทานั้นครับถาเลนเปลื่ยนไปเลนCD/TAPE

ไฟจะไมมี มีไวตอพวกเสาอากาศไฟฟาหรือเสาอากาศบูสเตอรครับ เดียวจะเป็นอาการเปิดวิทยุดังแตCD/TAPE ไมดัง
วันที่: 16 Apr 13 - 20:40

 ความคิดเห็นที่: 10 / 12 : 775308
โดย: ยงร˜ยงร”
ยกรƒร’ร‡ ร…ยงยตร‘ร‡ยถร‘ยง
วันที่: 16 Apr 13 - 20:40

 ความคิดเห็นที่: 11 / 12 : 775365
โดย: nija
ANTก็คือสายบวกครับ
วันที่: 17 Apr 13 - 08:10

 ความคิดเห็นที่: 12 / 12 : 775424
โดย: งุ๊งุ๊
วันที่: 17 Apr 13 - 12:28